Dimpex d.o.o. | Međunarodno otpremništvo Dimpex d.o.o. | Promet nekretninama

DIMPEX d.o.o.; Radnička cesta 75, 10000 Zagreb;
Tel.: + 385 (0)1 61 88 311; 61 88 312; Fax.: + 385 (0)1 61 88 313;
e-mail: info@dimpex.hr;

© Dimpex d.o.o., 2008. g. | Web-produkcija: Trinet računalne usluge