DIMPEX d.o.o.; Radnička cesta 75, 10000 Zagreb;
Tel.: + 385 (0)1 61 88 311; 61 88 312; Fax.: + 385 (0)1 61 88 313;
e-mail: dimpex@zg.htnet.hr;

Kontakt

Podaci za kontakt:

DIMPEX d.o.o.
Adresa:
Radnička cesta 75, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefoni:
+ 385 (0)1 61 88 311
+ 385 (0)1 61 88 312
Telefax:
+ 385 (0)1 61 88 313
E-mail:
dimpex@zg.htnet.hr

Kontakt obrazac:

Ime i prezime*:
E-mail adresa*:
Broj telefona:
Poruka/pitanje:

Lokacija na karti

Dimpex d.o.o. - lokacija na karti