DIMPEX d.o.o.; Radnička cesta 75, 10000 Zagreb;
Tel.: + 385 (0)1 61 88 311; 61 88 312; Fax.: + 385 (0)1 61 88 313;
e-mail: dimpex@zg.htnet.hr;

O nama

Trgovačko društvo DIMPEX d.o.o. za međunarodno otpremništvo unutarnju i vanjsku trgovinu utemeljeno je 10.lipnja 1991.godine i registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, MB: 03737659 sa sjedištem u Zagrebu, Radnička c. 75, u potpunom privatnom vlasništvu.

Okupljanjem tima visokoobrazovanih djelatnika sa dugogodišnjim iskustvom na području međunarodnog otpremništva i vanjskotrgovinskog poslovanja u mogućnosti smo da kadrovski i tehnički ponudimo Vam potpunu, brzu, sigurnu i nadasve kvalitetnu otpremničku uslugu.

S toga, štovani, uvidom u naprijed rečeno uvjereni smo da možemo udovoljiti Vašim potrebama i to u svim segmentima poslovanja te se iskreno nadamo konkretnoj poslovnoj suradnji.

Očekujući Vaš interes i kontakt glede utvrđivanja koncepcije buduće suradnje te želeći Vam poslovni uspjeh stojimo Vam na raspolaganju.

Primite izraze našeg osobitog štovanja!

direktor, Pavo Semren dipl.oec.