DIMPEX d.o.o.; Radnička cesta 75, 10000 Zagreb;
Tel.: + 385 (0)1 61 88 311; 61 88 312; Fax.: + 385 (0)1 61 88 313;
e-mail: dimpex@zg.htnet.hr;

Usluge

Slobodni smo Vam ponuditi usluge međunarodnog otpremništva što ukratko obuhvaća:

 • Carinjenje roba u svim vidovima uvoznih i izvoznih poslova;
 • Prikupljanje i kontrola uvozno-izvozne dokumentacije,
 • Sastavljanje carinske(ih) deklaracije i njoj pripadajućih obrazaca,
 • Sastavljanje podnesaka u carinskom postupku,
 • Prisustvovanje carinskom pregledu roba,
 • Podnošenje svih vrsti molbi carinarnici za odobrenja,
 • Uzimanje uzoraka iz roba koje se nalaze pod carinskim nadzorom,
 • Prijedlozi za pokretanje upravnih postupaka,
 • Potvrđivanje prijama,
 • Kontrola dispozicija i sl.
 • Operativno praćenje pošiljki;
 • Obavljanje administrativnih radnji u svezi poslova kod:
 • Uskladištenja, izskladištenja, utovara, pretovara, otpreme robe i sl.
 • Izvješće o kretanju pošiljki i njihovo permanentno praćenje;
 • Instradacija i izrada kalkulacija prijevoznih troškova u svim vidovima transporta;
 • Posredovanje pri zaključivanju ugovora o prijevozu;
 • Davanje transportih instrukcija liferantu,
 • Davanje stručnog savjeta za odabir najoptimalnijeg transportnog rješenja,
 • Kontaktiranje inoliferenta glede spremnosti robe za otpremu,
 • Organiziranje transporta roba prema potrebi,
 • Posredovanje kod agenata [te angažiranje svih vrsta prijevoznih sredstava i sl.]
 • Posredovanje pri zaključivanju ugovora o osiguranju;
 • Podnošenje prijava za osiguranje,
 • Pribavljanje polica osiguranja,
 • Prikupljanje dokumentacije za podnošenje odštetnih zahtjeva i sl.
 • Organiziranje pristupa robi nadležnim institucijama koje obavljaju kvalitetnu i kvantitativnu kontrolu roba u carinskom postupku;
 • Stručno savjetovanje i logističke usluge;
 • Uključivanje otpremničkih veza u zemlji i inozemstvu;
 • Ostali otpremnički poslovi a sve prema dispoziciji nalogodavca.